Visie op leren

Leren en coaching

Onze visie op leren vertrekt vanuit de mens achter de hulpvraag.

Leren

Leren is het vergaren van specifieke kennis door middel van studie (theorie) en oefenen (praktijk).

Coaching

Coaching is het stimuleren van duurzaam effectief gedrag, bewustzijn, en zelfvertrouwen.

Leren en coaching kunnen wel van elkaar onderscheiden worden, maar onze visie is dat zij niet van elkaar gescheiden kunnen worden.

Onze deelnemers hebben een bewuste en geverbaliseerde hulpvraag (“ik wil meer inhoudelijke kennis over een bepaald onderwerp”) en een onbewuste, niet-geverbaliseerde en dieperliggende hulpvraag (“ik wil mij zekerder voelen in wat ik doe”).

Wij nemen vaak waar dat wanneer een deelnemer zich bij ons meldt om stof te leren, in diens hulpvraag besloten ligt dat hij/zij duurzaam effectief gedrag, meer bewustzijn en meer zelfvertrouwen wil verkrijgen. Daarbij wordt onze hulp gevraagd bij het aanleren van specifieke kennis door de theorie uit te leggen en te oefenen. Wij verschaffen die hulp zodanig dat mede wordt voldaan aan de niet-geverbaliseerde hulpvraag naar duurzaam effectief gedrag, bewustzijn, en zelfvertrouwen.

Onze dienstverlening sluit daarmee aan op zowel de geverbaliseerde als de niet-geverbaliseerde hulpvraag. Wij verzorgen geïntegreerd leren en coaching, omdat wij ons realiseren dat die twee weliswaar om praktische redenen onderscheiden kunnen worden, maar (als gezegd) niet wezenlijk van elkaar scheidbaar zijn.

In een veilige context dagen wij onze deelnemers uit, net buiten hun comfortzone, om juist op die manier het maximale uit zichzelf te halen. Wij geloven dat dat de meest optimale setting is om te groeien in duurzaam effectief gedrag, bewustzijn, en zelfvertrouwen.

De leercurve

Iedereen gaat door een leercurve heen. Deze bestaat uit vijf fasen.

 1. Onbewust onbekwaam
  Je weet niet hoe je iets moet doen.
  Je weet niet dat je dat niet weet.

 2. Bewust onbekwaam
  Je weet niet hoe je iets moet doen.
  Je weet, dat je dat niet weet.

 3. Bewust bekwamen
  Je weet hoe je iets moet doen.
  Dat doe je door je er bewust op te concentreren.

 4. Onbewust onbekwaam
  Je weet hoe je iets moet doen.
  Dat kan je ‘automatisch’ (zonder je er bewust op te hoeven concentreren).

 5. Geïntegreerd bekwaam
  Je weet hoe je iets moet doen. Dat kun je anderen aanleren.
LLM Legal leercurve visie missie cursus advocaat beroepsopleiding advocaten training elearning PO punten PE deurwaarder student bedrijfsjurist webinar burgerlijk recht bestuursrecht

De leercurve laat zien hoe leren en coaching geïntegreerd zijn. Door te studeren en te oefenen, groei je in duurzaam effectief gedrag, bewustzijn en zelfvertrouwen.

De integratie van leren en coaching

integratie LLM Legal visie missie cursus advocaat beroepsopleiding advocaten training elearning PO punten PE deurwaarder student bedrijfsjurist webinar burgerlijk recht bestuursrecht

Onze visie op leren houdt in dat leren en coaching in elkaar overlopen. In het diagram hiernaast komt onze visie op de verhouding tussen leren en coaching tot uitdrukking.

Coaching is het stimuleren van duurzaam effectief gedrag, bewustzijn en zelfvertrouwen. De leercurve laat zien dat ook leren bijdraagt aan het zelfvertrouwen. Daarom beschouwen wij onderwijs als een van de belangrijkste (maar niet de enige) manieren om te coachen.

Ons doel is om je te helpen groeien als juridisch professional. Wij doen dat door te coachen, waarvan leren een belangrijk onderdeel vormt. Om praktische redenen behandelen wij leren en coaching alsof het om twee los van elkaar staande methoden zou gaan. Dat is voor ons een louter functioneel onderscheid.

Uitdagen vanuit veiligheid

Wat wij verstaan onder uitdagen vanuit veiligheid

Leren wordt vergemakkelijkt wanneer iemand in een ontspannen, ontvankelijke, gefocuste toestand of stemming is. Ons “open haard-model” houdt in dat wij onze deelnemers een veilige omgeving bieden. In die veilige omgeving kunnen zij zich losmaken van hun alledaagse formele en zakelijke omgeving, en voelen zij zich ontspannen, ontvankelijk, en gefocust. 

Juist in die ontspannen, ontvankelijke en gefocuste toestand dagen wij ze uit, net buiten hun comfortzone. Op die manier leren zij optimaal, worden zij gestimuleerd in duurzaam effectief gedrag, en groeien zij in bewustzijn en zelfvertrouwen. Door deze persoonlijke groei staan zij sterker in een formele en zakelijke omgeving, en kunnen zij zich daarbinnen effectiever ontwikkelen.

Dit doen wij vanuit onze visie op de ideale studiebelasting. Die houdt in dat de capaciteit van je werkgeheugen beperkt is. Komt er meer informatie binnen in je werkgeheugen dan het op dat moment aankan, dan raak je cognitief overbelast. Onze didactische methode is erop gericht om dit te voorkomen. Wij stimuleren je om het maximale uit jezelf te halen, waarbij wij echter steeds cognitieve overbelasting voorkomen. Dat is wat wij verstaan onder leren net buiten je comfortzone.

ONS OPEN HAARD-MODEL

Voor de Corona-uitbraak werkten wij soms letterlijk met een open haard. Wij kwamen bijeen in de huiskamer van de docent; de open haard brandde en de hond lag verderop in zijn mand. De deelnemers voelden zich op hun gemak. 

Sinds Corona speelt ons onderwijs zich online af. Wij geloven dat dat vergelijkbare veiligheid kan bieden. Je kunt inloggen vanuit een plek waar jij je prettig voelt. Je speelt bovendien (min of meer letterlijk) een thuiswedstrijd in plaats van een uitwedstrijd. 

Onze ervaring daarmee is dermate positief dat wij zullen blijven inzetten op online onderwijs, ook wanneer er straks weer meer mogelijkheden komen voor onderwijs op locatie.

Onze didactische methode

Cognitieve belasting bestaat in drie varianten:

1. Intrinsic load

De intrinsieke cognitieve belasting. Dat is de cognitieve belasting die louter voortkomt uit de leerstof en de complexiteit daarvan (of bijv. een bepaalde opdracht die je als cursist moet maken).

De intrinsic load beperken wij door de stof in stukjes op te delen en niet alles in één keer aan te bieden.Afgezien daarvan, kun je de intrinsic load niet veranderen.

De intrinsic load ziet op de vraag: wat moet ik leren?

intrinsic load LLM Legal visie missie cursus advocaat beroepsopleiding advocaten training elearning PO punten PE deurwaarder student bedrijfsjurist webinar burgerlijk recht bestuursrecht

2. Germane load

Dit is de cognitieve belasting die de cursist zelf daadwerkelijk kan en wil investeren. Dat heeft met leercapaciteit en motivatie te maken.
De germane load ziet op de vraag: wat kan en wil ik leren?

3. Extraneous load

Dat is de cognitieve belasting die ontstaat door de manier waarop de informatie wordt gepresenteerd. De extraneous load moet zo laag mogelijk zijn, om te voorkomen dat er minder cognitieve capaciteit overblijft voor de inhoudelijke leerstof (de intrinsic load).
Dat vraagt om duidelijke instructies en een gestructureerde en effectieve manier van presenteren van de informatie.
De extraneous load is in wezen cognitieve ballast en beperken wij daarom zoveel mogelijk.

Wij streven ernaar om de intrinsic load net iets groter te maken dan de germane load. Daarmee genereren wij een minimum aan intrinsieke cognitieve overbelasting die net voldoende is om onze cliënten te stimuleren om het maximale uit zichzelf te halen en een topprestatie te leveren. Wij geloven dat dat het best haalbaar is vanuit een omgeving die door de cursist als veilig wordt ervaren.

De extraneous load houden wij op de volgende manieren beperkt:

 • Door geen overbodige informatie te presenteren. De informatie die wij brengen, is bondig, effectief, en beperkt tot de kern.
 • Door alle relevante informatie zo geïntegreerd mogelijk te presenteren, voorkomen wij split attention (wat inhoudt dat de cliënt de aangeboden informatie zelf nog moet ordenen).
 • Wij variëren zoveel mogelijk tussen visuele en auditieve/geschreven informatie.
 • Waar dat mogelijk en wenselijk is, bieden wij de informatie stapsgewijs aan (drip feeding) om te voorkomen dat de cliënt overspoeld raakt.

Generatief leren

Generatief leren is leren vanuit begrip: doordat de leerstof in de juiste context wordt ingebed, breng je de leerstof in verband met eerder opgedane kennis, en pas je deze bovendien toe in casusposities zodat je ermee oefent en op die manier meer feeling voor de leerstof ontwikkelt.

In de onderstaande tabel wordt generatief leren vergeleken met het klassieke rote learning (het stampen van informatie).

Leermethode

Wat er gebeurt

Resultaat

Generatief leren

Informatie begrijpen (verbindingen maken, verbanden leggen)

Je kunt de opgedane kennis toepassen en er nieuwe problemen mee oplossen

Rote learning

Je leert de informatie uit het hoofd

Je kunt de opgedane kennis reproduceren (maar dat garandeert nog niet dat je het daadwerkelijk op een nieuw probleem kunt toepassen)

Ons uitgangspunt is dat ieder leerproces gebaseerd is op de informatie die al eerder was opgeslagen in de kennisbank van je hersenen. Nieuwe informatie wordt aan de bestaande informatie toegevoegd. Daarbij spelen drie onderliggende processen een rol:

 1. Het selecteren van de juiste relevante informatie.
  Dit stimuleren wij door de leerstof op gezette tijden nog eens kort samen te vatten.

 2. Het organiseren van de informatie.
  Wij zorgen dat de leerstof op een gestructureerde manier wordt gepresenteerd, als één samenhangend geheel.

 3. Het integreren van de nieuwe informatie met de kennis die je op dat moment al over dat onderwerp had.
  Dat brengt mee dat iemand die bijv. al goed in het onderwerp thuis was, andere details uit de stof zal halen dan iemand die aan het begin stond en nog weinig van het onderwerp wist. Wij spelen daarop in door te werken met selectieve leerpaden. Blijkt dat je kennis en vaardigheid nog tekortschieten, wordt de leerstof nog eens op een andere manier met je doorgenomen om er meer feeling voor te ontwikkelen. Zijn je kennis en vaardigheid toereikend, wordt er verdiepende leerstof aangeboden om de opgedane kennis beter te relateren aan andere daarmee samenhangende onderwerpen.

Iedere behandeling van theoretische stof wordt altijd gecombineerd met één of meer oefeningen, waarin de leerstof wordt toegepast op een casus, en waarbij de leerstof bovendien wordt gerelateerd aan eerdere, daarmee samenhangende stof.

Onze visie op afstandsonderwijs

Wij werken vanuit de visie dat wij je helpen te groeien als juridisch professional. Daarbij coachen wij op duurzaam effectief gedrag, bewustzijn en zelfvertrouwen. Het verzorgen van onderwijs maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Om praktische redenen maken wij een functioneel onderscheid tussen leren en coaching, ook al is het onze visie dat leren en coaching nauw met elkaar verweven zijn.

Hieronder werken wij de belangrijkste onderdelen van onze visie op afstandsonderwijs verder uit.

Uitdagen vanuit veiligheid

Wij geloven dat onderwijs zodanig moet worden verzorgd dat je wordt uitgedaagd net buiten je comfortzone, maar wel vanuit een veilige omgeving, zodat je het maximale uit jezelf kunt halen. Wij zijn de coach die jou helpt en steunt om je sets af te ronden, waarbij de laatste twee reps van iedere set een klein beetje pijn doen, juist omdat wij weten dat je daarmee conditie en spiermassa opbouwt. 

De veranderde omstandigheden in onze maatschappij hebben afstandsonderwijs noodzakelijk gemaakt. Wij geloofden al langer in afstandsonderwijs. Afstandsonderwijs kun je volgen vanaf iedere plek die je kiest; ook vanuit huis. Dat is bij uitstek de veilige omgeving die er nodig is om jou vervolgens net buiten je comfortzone te kunnen uitdagen.

Afstandsonderwijs is het spelen van een thuiswedstrijd in plaats van een uitwedstrijd. Je bevindt je op een comfortabele, vertrouwde plek waar jij je fijn en op je gemak voelt. Je komt niet verreisd op een onderwijslocatie aan, je hebt geen parkeerstress of de ongemakken van het openbaar vervoer, en je hoeft niet na afloop je terugreis nog te plannen. Je mist bovendien geen kostbare reistijd, die je beter had kunnen investeren in je werk of in ontspanning. Dit alles draagt bij aan een positieve mindset waarmee je meer uit jezelf kunt halen.

Stimuleren van interactie

Omdat afstandsonderwijs een betrekkelijk solistische bezigheid is in vergelijking met fysiek onderwijs op locatie, verloopt de interactie fundamenteel anders. Wij geloven dat dat voordelen biedt. Online sessies verlopen meestal strakker en gestructureerder. De barrière voor interactie tussen docent en deelnemer is vaak minder groot dan in een fysieke bijeenkomst. Datzelfde geldt voor de interactie tussen deelnemers onderling, die hun kennis met elkaar delen en daarover met elkaar sparren.

Wij stimuleren de interactie door te zorgen dat er altijd de mogelijkheid is om feedback van een docent te krijgen, of door deel te nemen aan een community of Whatsapp-groep die het voor onze cursisten laagdrempelig maakt om onderling interactie aan te gaan.

Deel dit bericht