Visie en missie

Visie en missie

Wij willen kennis van het recht voor iedereen toegankelijk maken omdat wij geloven in vrijheid en gelijkheid. Het recht kan worden ingezet als machtsmiddel. Daarom hoort juridische kennis voor iedereen toegankelijk te zijn, zo laagdrempelig als dat maar haalbaar is. Dat past in het beginsel van de heerschappij van het recht (rule of law), dat ten grondslag ligt aan een goed functionerende democratische rechtsstaat.

Omdat het recht zo gecompliceerd is dat het jaren van studie vergt om je meesterstitel te halen, ben je vaak aangewezen op een professional, zoals bijvoorbeeld een advocaat, bedrijfsjurist of deurwaarder. De wet schrijft dat niet voor niets in sommige gevallen zelfs voor.

Daarom zetten wij ons in voor een goede opleiding van juridisch professionals: in de vorm van permanente educatie (PO- en PE-punten), bijles bij de Beroepsopleiding Advocaten, en aan rechtenstudenten. Sommige juridische problemen kun je zelf oplossen. Waar je aangewezen bent op de tussenkomst van een professional, zetten wij ons in voor de deskundigheid van die professional.

Door het recht toegankelijk te maken, en ons in te zetten voor het op peil houden van de deskundigheid en de andere kernwaarden van juridisch professionals, leveren wij onze eigen bijdrage aan het waarborgen van de rule of law.

Ons verdienmodel

LLM Legal is een non-profit organisatie (stichting). Wij worden gedreven door een maatschappelijke missie. De tarieven die wij rekenen, zijn voor ons kostendekkend (met inbegrip van arbeidsvergoedingen voor docenten en personeel, en IT-kosten). Winsten die wij maken, herinvesteren wij in nieuwe manieren om onze ideële doelstelling verder te verwezenlijken.

Door te doen wat wij doen, zetten wij ons in voor vrijheid en gelijkheid, in de vorm van vrije en gelijke toegang tot het recht en de kennis daarvan. Wij werken vanuit passie voor ons vak. Omdat het recht in de loop van eeuwen is geworden wat het nu is, hebben wij daarbij respect voor de traditie, die zich immers al tijdenlang heeft bewezen.

Dat gezegd hebbend, biedt onze moderne tijd nieuwe mogelijkheden om geïnteresseerden toegang tot het recht, en tot de kennis daarvan, te verschaffen. Daarom zetten wij nu vol in op digitaal onderwijs, in de vorm van webinars, en maken wij cursussen en trainingen via e-learning beschikbaar.

Onze visie op leren

Onze visie op leren vertrekt vanuit de mens achter de hulpvraag.

Leren

Leren is het vergaren van specifieke kennis door middel van studie (theorie) en oefenen (praktijk).

Coaching

Coaching is het stimuleren van duurzaam effectief gedrag, bewustzijn, en zelfvertrouwen.

Leren en coaching kunnen wel van elkaar onderscheiden worden, maar onze visie is dat zij niet van elkaar gescheiden kunnen worden.

Onze deelnemers hebben een bewuste en geverbaliseerde hulpvraag (“ik wil meer inhoudelijke kennis over een bepaald onderwerp”) en een onbewuste, niet-geverbaliseerde en dieperliggende hulpvraag (“ik wil mij zekerder voelen in wat ik doe”).

Wij nemen vaak waar dat wanneer een deelnemer zich bij ons meldt om stof te leren, in diens hulpvraag besloten ligt dat hij/zij duurzaam effectief gedrag, meer bewustzijn en meer zelfvertrouwen wil verkrijgen. Daarbij wordt onze hulp gevraagd bij het aanleren van specifieke kennis door de theorie uit te leggen en te oefenen. Wij verschaffen die hulp zodanig dat mede wordt voldaan aan de niet-geverbaliseerde hulpvraag naar duurzaam effectief gedrag, bewustzijn, en zelfvertrouwen.

Onze dienstverlening sluit daarmee aan op zowel de geverbaliseerde als de niet-geverbaliseerde hulpvraag. Wij verzorgen geïntegreerd leren en coaching, omdat wij ons realiseren dat die twee weliswaar om praktische redenen onderscheiden kunnen worden, maar (als gezegd) niet wezenlijk van elkaar scheidbaar zijn.

In een veilige context dagen wij onze deelnemers uit, net buiten hun comfortzone, om juist op die manier het maximale uit zichzelf te halen. Wij geloven dat dat de meest optimale setting is om te groeien in duurzaam effectief gedrag, bewustzijn, en zelfvertrouwen.

Onze contactgegevens

Het administratiekantoor van LLM Legal bevindt zich in de Millennium Tower in Amsterdam, langs de A5 vlakbij de Coentunnel. Je kunt altijd de auto kwijt in onze parkeergarage, en wij zitten op vijf minuten loopafstand van station Amsterdam Sloterdijk.

020-8006135

Radarweg 29

1043 NX Amsterdam

Wanneer je ons mailt of het webformulier gebruikt, streven wij er ondanks de grote drukte naar om jouw bericht binnen vijf werkdagen te beantwoorden. Mocht het langer duren, dan laten wij je dat tijdig weten en geven wij je een indicatie van wanneer je op beantwoording kunt rekenen.