Wanneer verzoekschrift, wanneer dagvaarding?

Wanneer een verzoekschrift, wanneer een dagvaarding?

Met een verzoekschrift worden zaken ingeleid wanneer dit uit de wet voortvloeit (art. 261 Rv). Meestal worden termen gebruikt zoals “verzoeken”, “verzoekt”. Indien niet expliciet uit de wet voortvloeit dat de zaak wordt ingeleid met een verzoekschrift, gaat het om een dagvaardingsprocedure (art. 78 Rv).

Dagvaardingsprocedures zijn in de wet te herkennen aan termen zoals “vordering”, “rechtsvordering”, “op vordering van”.

Procederen bij de kantonrechter gebeurt per definitie met een dagvaarding. Een uitzondering is een arbeidszaak zoals de ontbinding van een arbeidsovereenkomst. Dan gaat het om een verzoekschriftprocedure. De wet geeft dat dan expliciet aan (in dit geval: art. 7:685 BW).