Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

Verplichtingen buiten de rechtssfeer

Verplichtingen buiten de rechtssfeer zijn juridisch niet-afdwingbare verplichtingen van feitelijke aard. Er ontstaan geen vermogensrechtelijke rechtsgevolgen.

Duidelijke criteria voor deze groep ontbreken. Wel gelden er de volgende vuistregels:

  • een vermogensrechtelijke waarde (inhoud) ontbreekt; er ontstaat geen schade bij niet-nakoming
  • een contraprestatie ontbreekt. Let op: verbintenissen ‘om niet’ zijn wél afdwingbaar, maar die hebben dan ook wel een vermogensrechtelijke waarde.