Taxusstruik

Casus

Broen heeft een tuin die aan een kant aan een weiland van Hulsbosch grenst. Het weiland van Hulsbosch is omheind met een afrastering van gaas. Broen heeft in zijn tuin een afvalhoop liggen die dicht in de buurt van de afrastering van het weiland van Hulsbosch ligt. Op een dag komt een kennis van Broen, Verkoulen, op bezoek. Verkoulen gooit een taxusstruik op de afvalhoop. Twee paarden van Hulsbosch die in het weiland liepen te grazen, kunnen met hun mond bij de taxusstruik die op de afvalhoop ligt en zij eten hiervan. Beide paarden overlijden als gevolg van het eten van de taxus, taxus kan namelijk dodelijk zijn voor paarden indien zij ervan eten. Broen en Verkoulen wisten beide niet dat taxus gevaarlijk is voor paarden. Hulsbosch stelt dat het overlijden aan onrechtmatig handelen van Broen te wijten is en spreekt hem aan tot betaling van schadevergoeding.

Rechtsvraag

Zijn Broen en Verkoulen aansprakelijk voor de geleden schade van Hulsbosch omdat zij de maatschappelijke zorgvuldigheid geschonden hebben en dienen zij deze schade te vergoeden?

Hoge Raad

De rechtbank en het hof wezen de vordering af. De Hoge Raad overwoog dat er geen aansprakelijkheidsregel kan worden aanvaard, indien het om planten en struiken gaat, waarvan de giftigheid niet van algemene bekendheid is. Het gegeven dat taxus giftig is voor paarden is geen feit van algemene bekendheid, er kan derhalve geen aansprakelijkheidsregel worden aanvaard.

Verder overwoog de Hoge Raad dat de maatschappelijk betamende zorgvuldigheid niet zo ver reikt dat degene die een plant of struik onder zich heeft, waarvan hij de giftigheid niet kent of behoeft te kennen, verplicht is om deze plant of struik op zodanige wijze onder zijn controle te houden dat deze geen gevaar kan opleveren, tenzij hij weet dat deze plant of struik ongevaarlijk is. In casu kenden beide mannen de giftigheid van taxus niet en zij behoefden dit ook niet te kennen. Zij hebben dus niet de maatschappelijke zorgvuldigheid geschonden door de taxusstruik op de afvalhoop te gooien, want zo ver strekt de maatschappelijke zorgvuldigheid niet. Broen en Verkoulen zijn dus niet aansprakelijk voor de geleden schade van Hulsbosch.

Rechtsregel

Indien het om een plant of struik gaat, waar men de giftigheid niet van kent en niet van behoort kennen, strekt de maatschappelijke zorgvuldigheid niet zo ver dat deze persoon de plant of struik zodanig onder zich moet houden dat de plant of struik geen gevaar oplevert.