Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

Risicoaansprakelijkheid voor bezitters van dieren (art. 6:179 BW)

Vereisten:

Het moet schade betreffen, ontstaan uit de eigen energie (de eigen activiteit) van het dier (HR Zeug Geel 113).

Het dier dat als “instrument” wordt gebruikt, levert schuldaansprakelijkheid op van die gebruiker (HR De dansende koe).

Ook bij dieren geldt de tenzij-clausule (net zoals bij risicoaansprakelijkheid voor bezitters van roerende zaken of opstallen).

Art. 6:179 BW:

De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.