Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

Rechtvaardigingsgronden

Aanwezigheid van een van de onderstaande rechtvaardigingsgronden kan de onrechtmatigheid van een gedraging wegnemen:

  • overmacht (drang waaraan men geen weerstand kan bieden, incl. noodtoestand)
Art. 40 Sr:

Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen.
  • noodweer
Art. 41 lid 1 Sr:

Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.
  • wettelijk voorschrift
Art. 42 Sr:

Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.
  • bevoegd gegeven ambtelijk bevel
Art. 43 lid 1 Sr:

Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een ambtelijk bevel, gegeven door het daartoe bevoegde gezag.
  • toestemming van de rechthebbende