Rechtshandeling, feitelijke handeling, rechtsfeit: het verschil Copy

Er zijn drie categorieën rechtsfeiten die rechtsgevolgen in het leven roepen:

1. rechtshandelingen

2. feitelijke handelingen (rechtmatige en onrechtmatige daad)

3. “blote” rechtsfeiten (bijv. verjaring, geboorte, regels van het burenrecht)

image