Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

Rechtshandeling, feitelijke handeling, rechtsfeit: het verschil

Er zijn drie categorieën rechtsfeiten die rechtsgevolgen in het leven roepen:

1. rechtshandelingen

2. feitelijke handelingen (rechtmatige en onrechtmatige daad)

Rechtshandelingen en feitelijke handelingen: het verschil

3. “blote” rechtsfeiten (bijv. verjaring, geboorte, regels van het burenrecht)

Daarnaast bestaat er nog een categorie blote handelingen die geen rechtsgevolg hebben.

Blote rechtsfeiten en blote handelingen
rechtsfeiten
Rechtsfeiten (met rechtsgevolg)

blote handelingen
Blote handelingen (zonder rechtsgevolg)