Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

Rechtsgevolgen van overeenkomsten en de aanvullende werking van 6:248 lid 1 BW

Op grond van art. 6:248 lid 1 geldt als inhoud van overeenkomsten:

  • de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen
  • hetgeen naar de aard van de overeenkomst voortvloeit uit:
    – wet
    – gewoonte
    – eisen van redelijkheid en billijkheid (zie art. 3:12 BW)
Art. 6:248 lid 1 BW:

Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien.
Art. 3:12 BW:

Bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, moet rekening worden gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland levende rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het gegeven geval zijn betrokken.