Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

Pand en hypotheek

Gemeenschappelijke kenmerken van pand en hypotheek:

  • zekerheidsrechten
  • beperkte goederenrechtelijke rechten, die kunnen rusten op alle goederen
  • accessoire rechten (art. 3:7 BW)
Art. 3:7 BW:

Een afhankelijk recht is een recht dat aan een ander recht zodanig verbonden is, dat het niet zonder dat andere recht kan bestaan.
  • ondeelbaar
  • voorrang bij verhaal
  • omvatten ook bestanddelen (art. 3:227 lid 2 BW)
Art. 3:227 lid 2 BW:

Een recht van pand of hypotheek op een zaak strekt zich uit over al hetgeen de eigendom van de zaak omvat.
  • substitutie mogelijk (art. 3:229 BW)
Art. 3:229 BW:

1. Het recht van pand of hypotheek brengt van rechtswege mee een recht van pand op alle vorderingen tot vergoeding die in de plaats van het verbonden goed treden, waaronder begrepen vorderingen ter zake van waardevermindering van het goed.

2. Dit pandrecht gaat boven ieder op de vordering gevestigd ander pandrecht.