HR 8 juni 2012 (Abu Dhabi)

Is voor bewijsbeslag ex art. 843a Rv noodzakelijk dat dit zal leiden tot een procedure voor de Nederlandse rechter? Of is ook toelaatbaar dat hierover voor een buitenlandse rechter wordt geprocedeerd? De HR besliste: nee, dat blijkt noch uit de wettekst van art. 843a Rv noch uit de parlementaire geschiedenis. Met andere woorden: art. 843a Rv mag ook worden gebruikt met het oog op een procedure die in het buitenland voor een buitenlandse rechter wordt gevoerd.