HR 8 februari 2013 (Schenker/Prorail)

Er werd betoogd dat een vordering op grond van art. 843a Rv (exhibitieplicht) niet ontvankelijk zou zijn in een aparte kortgedingprocedure terwijl er al een bodemprocedure aanhangig was. Dit is volgens de HR wel degelijk mogelijk, omdat noch uit de wettekst van 843a Rv noch uit de parlementaire geschiedenis naar voren komt dat een apart kortgeding over 843a Rv hangende een bodemzaak niet ontvankelijk zou moeten worden verklaard.