HR 13 september 2013

Bewijsbeslag: de wettelijke grondslag in niet-IE-zaken vind je in art. 843a jo 730 Rv. In IE-zaken geldt een aantal aanvullende waarborgen o.a. betreffende de privacy. Daarom zijn de volgende artikelen van overeenkomstige toepassing:

•        1019a lid 1 en 3 Rv

•        1019b lid 3 en 4 Rv

•        1019c Rv

Verder zijn fishing expeditions verboden en moet het beslag voldoen aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.