HR 11 juli 2008 (Telegraaf)

Er kunnen gevallen zijn waarin ten behoeve van de motivering van de stelling dat er sprake is van gewichtige redenen, informatie verstrekt moet worden waarvan een partij nu juist vindt dat dit geheim moet blijven. In een dergelijk geval heeft alleen de rechter heeft in de betreffende bescheiden teneinde te beoordelen of er inderdaad sprake is van een gewichtige reden.

Het is zeker niet vanzelfsprekend dat dezelfde rechter die de bescheiden op die manier heeft beoordeeld, vervolgens de zaak inhoudelijk beoordeelt. Dit vanwege de informatie-disbalans: de rechter en één van beide partijen weten dan meer dan de andere partij. Dat kan botsen met art. 6 EVRM (fair trial).