Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

De aanvaarding

Kenmerken:

  • vormvrijheid (art. 3:37 lid 1 BW)
Art. 3:37 lid 1 BW:

Tenzij anders is bepaald, kunnen verklaringen, met inbegrip van mededelingen, in iedere vorm geschieden, en kunnen zij in een of meer gedragingen besloten liggen.
  • de aanvaarding moet overeenstemmen met het aanbod; anders: verwerping (art. 6:225 BW; zie ook lid 2 in geval van een geringe afwijking tussen aanbod en aanvaarding)
Art. 6:225 BW:

1. Een aanvaarding die van het aanbod afwijkt, geldt als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke.

2. Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod daarvan slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij de aanbieder onverwijld bezwaar maakt tegen de verschillen.

3. Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.
  • de aanvaarding moet geschieden terwijl het aanbod nog van kracht is (niet vervallen of herroepen).