Inleiding conservatoir en executoriaal beslag

Het leggen van beslag strekt meestal ter verzekering van een geldsom. Indien je geen geldsom vordert zal beslag over het algemeen weinig zin hebben. Een uitzondering hierop betreft het beslag tot afgifte van een goed of bewijsbeslag.

Executoriaal beslag zal over het algemeen geen risico’s opleveren (je hebt dan namelijk al een titel, echter let op hoger beroep mogelijkheid). Voor conservatoir beslag ligt dat anders het denkbaar is dat het beslag onrechtmatig is gelegd.

Voordelen van conservatoir beslag leggen:

  • Door het leggen van beslag stel je het verhalen van een eventueel in rechte toegewezen vordering zeker. Daarnaast kan beslag tot afgifte de zekerheid geven dat een in de toekomst toegewezen vordering tot afgifte mogelijk blijft.
  • Conservatoir beslag wordt over het algemeen gebruikt als pressiemiddel.

Voordelen executoriaal beslag:

  • Je kunt je verhalen op goederen van jouw wederpartij.

Nadelen van conservatoir beslag leggen:

  • Wanneer je conservatoir beslag legt en achteraf blijkt dat dit niet gerechtvaardigd was, kun je geconfronteerd worden met een vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad. Hiervoor geldt een risicoaansprakelijkheid voor de beslaglegger. Het gaat niet om verwijtbaarheid, maar als eenmaal is vastgesteld het onrechtmatig is, staat de aansprakelijkheid daarmee vanzelf vast.
  • De beslaglegger kan aansprakelijk zijn voor de gevolgen van een beslag omdat het is gelegd voor een te hoog bedrag, te lichtvaardig, of omdat het onnodig is gehandhaafd. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de criteria die gelden voor misbruik van recht.

Beslagrekest

De eisen voor een beslagrekest staan in 700 lid 2 Rv. Let erop dat ook de eisen van een verzoekschrift (278 Rv) gelden. Bovendien moet je specificeren welk type beslag er wordt gelegd (bijv. conservatoir beslag onder een derde, zijnde de bank) en de grondslag. Bijvoorbeeld bij conservatoir verhaalsbeslag op roerende goederen moet vrees voor verduistering bestaan. Dat moet in het verzoekschrift aangetoond worden.

Template beslagrekest

Verzoekster wendt zich tot U Edelachtbare met het verzoek haar toe te staan ter verzekering van de hierboven bedoelde vordering conservatoir beslag ten laste van verweerder te doen leggen op de in het verzoekschrift omschreven goederen, onder de in het verzoekschrift omschreven derden, onder vaststelling van het bedrag waarvoor het verlof wordt verleend, met inbegrip van de kosten waarin gerekwestreerde zal kunnen worden veroordeeld op € 2.300.000 (zegge: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ TWEE.MILJOEN.DRIE.HONDERDDUIZEND.EURO), en met bepaling dat procedure bij de Rechtbank Haarlem met rolnummer 2012/3118 heeft te gelden als hoofdzaak, alles met uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de van U Edelachtbare verzochte beschikking, op de minuut en op alle dagen en uren.