Verbintenissenrecht I
Verbintenissenrecht II
Goederenrecht

Aansprakelijkheid voor andere personen

Risicoaansprakelijkheid van niet-ondergeschikten (independent contractors)

Art. 6:171 BW: risicoaansprakelijkheid van degene die zich ter uitoefening van zijn bedrijf bedient van niet-ondergeschikten (ook wel independent contractors genoemd).

Art. 6:171 BW:

Indien een niet ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf verricht, jegens een derde aansprakelijk is voor een bij die werkzaamheden begane fout, is ook die ander jegens de derde aansprakelijk.

Risicoaansprakelijkheid bij vertegenwoordiging

Art. 6:172 BW: risicoaansprakelijkheid van de vertegenwoordigde voor fouten van een vertegenwoordiger (ongeacht uit welken hoofde de vertegenwoordiging is ontstaan; uit de wet, uit overeenkomst, enz.).

Art. 6:172 BW:

Indien een gedraging van een vertegenwoordiger ter uitoefening van de hem als zodanig toekomende bevoegdheden een fout jegens een derde inhoudt, is ook de vertegenwoordigde jegens de derde aansprakelijk.