WGS

jordan harrison 40XgDxBfYXM unsplash

CORV (Collectieve Opdracht Routeer Voorziening)

Alle rechtbanken en alle gerechtshoven in Nederland zijn als ketenpartners op het systeem CORV aangesloten. CORV is een communicatiesysteem dat bedoeld is om informatie over burgers uit te wisselen tussen “ketenpartners”. Het is officieel bedoeld voor jeugdzorg maar kan ook voor andere doeleinden worden ingezet. Op CORV zijn partijen aangesloten zoals gemeenten, Veilig Thuis, de …

CORV (Collectieve Opdracht Routeer Voorziening) Lees meer »

thisisengineering raeng 8hgmG03spF4 unsplash

Jeugdzorg wisselt al 10 jaar informatie uit binnen samenwerkingsverbanden; Kamer verkeerd geïnformeerd over wetsvoorstel WGS

Inhoudsopgave Inleiding In deze bijdrage geef ik een voorzet voor een mogelijke oorzaak van de huidige crisis in de jeugdzorg, en ga ik in op een mogelijk verband met de Toeslagenaffaire en de situatie met betrekking tot de kinderen van slachtoffers die uit huis zijn geplaatst. Ik ga in op het wetsvoorstel Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden …

Jeugdzorg wisselt al 10 jaar informatie uit binnen samenwerkingsverbanden; Kamer verkeerd geïnformeerd over wetsvoorstel WGS Lees meer »