onrechtmatige rechterlijke uitspraak vonnis arrest daad overheid overheidsdaad 6 EVRM fair trial onpartijdigheid onpartijdig

Onrechtmatige daad van rechtspraak

HR 17 maart 1978, NJ 1979, 204
ECLI:NL:PHR:1978:AC6217