waarheidsplicht 21 Rv volledig en naar waarheid burgerlijk procesrecht advocaat 111 lid 3 Rv bewijsrecht informatie en bewijsvergaring

Waarheidsplicht (21 Rv)

Als advocaat ben je verplicht om feiten “volledig en naar waarheid” aan te dragen (art. 21 Rv)