Maclou-arrest uitleg samenvatting persoonlijke aansprakelijkheid curator faillissement pro se maatstaf redelijk handelend 68 Fw ECLI NL HR 1996 ZC2047

Maclou-arrest

HR 19-04-1996, NJ 1996, 727
ECLI:NL:HR:1996:ZC2047