onrechtmatige daad

Veroordeling in volledige proceskosten bij misbruik van procesrecht

Veroordeling in de volledige proceskosten bij misbruik van procesrecht

Normaal gesproken wanneer je als procespartij een procedure wint bij de civiele rechter, kan de wederpartij in de proceskosten worden veroordeeld (art. 237 Rv). Het gaat dan natuurlijk in de eerste plaats om de kosten van je advocaat (art. 239 Rv, of in procedures waar een advocaat niet verplicht is: de kosten van je gemachtigde; …

Veroordeling in de volledige proceskosten bij misbruik van procesrecht Lees meer »