Arrest Verhuizende Zusjes Jansen Jansen ongelukkige samenloop van omstandigheden maatschappelijke zorgvuldigheid samenvatting hr

Verhuizende zusjes (Jansen/Jansen)

HR 2 mei 2000, NJ 2001, 300
ECLI:NL:HR:2000:AA5784