Kelderluik arrest criteria gevaarzetting onrechtmatige daad maatschappelijke zorgvuldheid veiligheidsmaatregelen bijles beroepsopleiding

Kelderluik-arrest

HR 5 november 1965, NJ 1966, 136
ECLI:NL:HR:1965:AB7079