faillissementsrecht

De Peeters Gatzen vordering arrest NJ 1983 597 ECLI NL PHR 1983 AG4521 samenvatting uitleg gezamenlijke schuldeisers 53 Fw 6 162 BW faillissement concern pauliana

De Peeters/Gatzen-vordering

Een Peeters/Gatzen-vordering is een vordering die wordt ingesteld door de faillissementscurator. De curator stelt de vordering in ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. De vordering houdt in dat de gezamenlijke schuldeisers zijn benadeeld. En kenmerkend voor de Peeters/Gatzen-vordering is dat de vordering wordt ingesteld tegen een derde die bij de benadeling betrokken is. De vordering houdt …

De Peeters/Gatzen-vordering Lees meer »

rangorde van schuldeisers bij faillissement fw faillisementsrecht insolventie verhaal voorrecht voorrang preferente vordering boedel boedelschuld

Rangorde van schuldeisers bij faillissement

Na het faillissement van een schuldenaar moeten de schuldeisers zo snel mogelijk hun vorderingen indienen bij de curator. Dit is het zgn. ‘indienen ter verificatie’. Het indienen van vorderingen ter verificatie is in art. 110 Fw verplicht gesteld voor schuldeisers die willen meedelen in de baten van het faillissement. Bij de verificatie doet de curator …

Rangorde van schuldeisers bij faillissement Lees meer »