koot beheer tideman arrest hr uitleg rangorde schuldeisers faillissement fw faillisementsrecht insolventie voorrecht voorrang boedel boedelschuld ontvanger

Koot Beheer / Tideman

HR 19 april 2013, NJ 2013, 291
ECLI:NL:HR:2013:BY6108