doorbraak van aansprakelijkheid

De Peeters Gatzen vordering arrest NJ 1983 597 ECLI NL PHR 1983 AG4521 samenvatting uitleg gezamenlijke schuldeisers 53 Fw 6 162 BW faillissement concern pauliana

De Peeters/Gatzen-vordering

Een Peeters/Gatzen-vordering is een vordering die wordt ingesteld door de faillissementscurator. De curator stelt de vordering in ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. De vordering houdt in dat de gezamenlijke schuldeisers zijn benadeeld. En kenmerkend voor de Peeters/Gatzen-vordering is dat de vordering wordt ingesteld tegen een derde die bij de benadeling betrokken is. De vordering houdt …

De Peeters/Gatzen-vordering Lees meer »