beslissing binnen redelijke termijn uitleg samenvatting EHRM Capuano Italië arrest 6 EVRM fair trial procesrecht bewijsrecht rechtsweigering

Beslissing binnen redelijke termijn

Rechter en partijen moeten zorgen voor een beslissing binnen redelijke termijn.
6 EVRM, 20 Rv, EHRM Capuano/Italië