Conservatoir beslag Rv eisen samenvatting uitleg Beslagsyllabus summier onderzoek ex parte De Ruiterij MBO vexatoir 700 Rv beslagrekest beslagverlof

Conservatoir beslag (Rv): eisen

In deze bijdrage wordt ingegaan op de eisen die worden gesteld aan een conservatoir beslagrekest. De eisen staan verspreid over een aantal plaatsen: (1) de algemene bepalingen vanaf art. 700 t/m 710a Rv, (2) specifieke bepalingen per ‘soort’ conservatief beslag, (3) de eisen die aan een verzoek worden gesteld in art. 278 Rv, een aantal …

Conservatoir beslag (Rv): eisen Lees meer »