bewijsaandraagplicht 111 lid 3 Rv uitleg definitie samenvatting dagvaarding bewijsmiddelen eiser procesrecht getuigen substantiëringsplicht

Bewijsaandraagplicht (111 lid 3 Rv)

Vermelding van bewijsmiddelen en te horen getuigen in de dagvaarding.
111 lid 3 Rv (2e volzin)