Coskun Van Sommeren geldt het bewijsrecht in kort geding HR 10-05-1996 ECLI NL HR 1996 ZC2070 voorzieningenrechter bewijsregels bewijs procesrecht civiel

Coskun/Van Sommeren

HR 10 mei 1996, NJ 1996, 537
ECLI:NL:HR:1996:ZC2070