Teixeira de Mattos eenheidsbeginsel 5:3 BW arrest samenvatting HR 12-1-1968 NJ 1968 274 ECLI NL HR 1968 AC2286 goederenrecht revindicatie soortzaken

Eenheidsbeginsel (uniciteitsbeginsel)

Eenheidsbeginsel (uniciteitsbeginsel) betekent dat de eigenaar van een zaak tevens eigenaar is van de bestanddelen.
5:3 BW, HR Teixiera de Mattos