Credit Suisse Jongepier arrest samenvatting uitleg passief actief wanpresteren curator faillissement Nebula Berzona licentie 37 Fw

Credit Suisse / Jongepier

HR 23-03-2018, NJ 2018/290
ECLI:NL:HR:2018:424