rangorde van schuldeisers bij faillissement fw faillisementsrecht insolventie verhaal voorrecht voorrang preferente vordering boedel boedelschuld

Rangorde van schuldeisers bij faillissement

Na het faillissement van een schuldenaar moeten de schuldeisers zo snel mogelijk hun vorderingen indienen bij de curator. Dit is het zgn. ‘indienen ter verificatie’. Het indienen van vorderingen ter verificatie is in art. 110 Fw verplicht gesteld voor schuldeisers die willen meedelen in de baten van het faillissement. Bij de verificatie doet de curator …

Rangorde van schuldeisers bij faillissement Lees meer »