verjaring verkrijgende bevrijdende acquisitieve extinctieve heusden erven houderschap bezit eigendom

Verkrijgende en bevrijdende verjaring (3:99, 3:105 BW)