partijautonomie 24 Rv uitleg samenvatting definitie grenzen van de rechtsstrijd lijdelijkheid procesrecht bewijsrecht informatie bewijsvergaring 149 lid 1 1e volzin

Partijautonomie (24 Rv)

Lijdelijkheid van de rechter; partijen bepalen de omvang van de rechtsstrijd.
24 jo 149 lid 1 Rv