substantiëringsplicht 111 lid 3 Rv definitie uitleg samenvatting bewijsrecht informatie en bewijsvergaring nietige dagvaarding 120 Rv

Substantiëringsplicht (111 lid 3 Rv)

Vermelding in de dagvaarding van de door gedaagde partij tegen de eis aangevoerde verweren en de gronden daarvoor. 111 lid 3 Rv (eerste volzin)