Hoe werk ik efficiënt en effectief

Dit is één van de blogs waarvan je hoopt dat je ze leest en er mee aan de slag gaat maar waarvan de praktijk uitwijst dat mensen er weinig mee doen. Niettemin is het belangrijk om toch een stuk te schrijven over hoe je het snelst en meest efficiënt en effectief een scriptie schrijft.

Maak een planning.

Wanneer je een planning maakt begin dan met je einddatum (wanneer wil je klaar zijn) en reken dan terug. Maak gebruik van verschillende ICT middelen waarover je toch beschikt zoals je agenda van je telefoon om deadlines in op te nemen.

Wees realistisch.

Om je een beeld te geven wat het schrijven van een scriptie kost geven wij je hieronder een paar indicaties.

Je schrijft ongeveer een A4 per uur.

Dat betekent je voor een scriptie van 40 pagina’s alleen aan het schrijven al een week kwijt bent. Vanzelfsprekend bedoel wij dit exclusief het lees- en onderzoekswerk. Alleen het daadwerkelijke schrijven al, los van al het denkwerk en de hele rest, kost je gemiddeld een uur per A4.

Onderzoek kost vaak meer tijd dan je denkt.

Je moet boeken, artikelen, arresten zoeken. Je zal ze ook moeten lezen. Wanneer je praktijk onderzoek wilt doen, interviews wil houden of een rechtsvergelijking wil doen dan komen er snel heel veel uren bij. Bijvoorbeeld omdat de persoon die je wilde interviewen plots niet meer kan of helemaal aan de anderen kant van het land woont en het interview niet telefonisch wil doen.

Bij rechtsvergelijking kan het voorkomen dat de literatuur niet online beschikbaar is en de verzending lang kan duren.

Dit is meer een praktisch punt, maar je moet er wel degelijk rekening mee houden als je voor jezelf een tijdsplanning maakt.

Ook je scriptie even opzij leggen voor reflectie of anderen om hulp te vragen kost tijd.

Werk geconcentreerd.

Het geconcentreerd werken is een aandachtspunt omdat deze vaak in concurrentie treedt met je mobiele telefoon en de apps die daar op staan. Je kan nog beter een uur werken en een half uur op je mobiel zitten dan constant wisselen tussen beiden. Als je wil dat je scriptie enige kwaliteit krijgt dan zal je concentratie moeten opbrengen. Je moet lezen, schrijven en verbanden gaan lezen. Dat vraagt aandacht.

Neem tijd voor de eerste oriëntatiefase.

Veel studenten willen vooral snel beginnen. De grote winst haal je door een goede inleiding te schrijven. Dat kost tijd en voelt alsof je niet echt met je scriptie bezig bent maar het is de grootste winst die je kan halen. Een goede inleiding geeft je structuur en geeft houvast bij je schrijfproces. Bij het schrijven van de inleiding hoort ook je eerste oriëntatie. Over welk onderwerp wil ik schrijven en zijn daarvoor bronnen beschikbaar en hoeveel tijd heb jij beschikbaar (bijvoorbeeld naast je baan).

Het schrijven van een scriptie kost tijd. Neem de tijd.

Het schrijven van een scriptie is een proces waarin je onderzoek doet, verbanden legt, een stukje schrijft, weer onderzoek doet. Zo draai je eigenlijk in verschillende rondjes. Dat kan eindeloos en veel studenten verliezen zich hierin. Dat komt vaak omdat zij te weinig tijd aan de inleiding hebben besteed en daardoor niet meer helder hebben wat hun vraag en deelvragen zijn. Zij verliezen het doel uit het oog.

Werk met deadlines.

Maak het jezelf niet te makkelijk. Veel studenten werken zonder deadlines. Dat doe ik volgende week wel een keer. En dat wordt de week erop en dan weer een week verder. Zo ben je drie weken verder zonder enige resultaat. Wanneer de deadline van de opleiding nadert komt er opeens veel stress. Dat kan je voorkomen door een goede planning met heldere deadlines. Je kan beter een keer tot laat werken om je eigen deadline te halen voor een hoofdstuk dan dat je de laatste weken alleen maar deadlines hebt om het toch nog af te krijgen. Je kan jezelf deadlines opleggen maar als dat niet werk kan je altijd kijken of je begeleider je daarbij wil helpen.

Zoek jezelf.

Iedereen is anders. Wij werken vaak het meest efficiënt als wij ons eigen bioritme kennen. Ben je een ochtend of een avondmens. Werk wanneer jij je top voelt. Maar werk dan ook. Als je een avondmens bent is immers de neiging groot in de avond wat anders te gaan doen met je vrienden. Maak een afspraak met jezelf en zet die tijden in je agenda vast. Het is prima om maandag tot vrijdag aan je scriptie te zitten en het weekend vrij te houden. En als het helpt jezelf een beloning te geven als het af is. Doe dat dan.

Zoek een maatje.

Het helpt als je vanaf het begin iemand hebt met wie je de scriptie kan delen. Bijvoorbeeld een klasgenoot die ook bezig is met zijn of haar scriptie. Jullie kunnen elkaar helpen met het stellen en halen van deadlines. Je kan op het einde elkaars scriptie lezen en de taalfouten er bij elkaar uit halen.

Deel dit bericht