Conclusie schrijven scriptie

De samenvatting en conclusie vormen vaak het laatste hoofdstuk. Soms zijn het aparte hoofdstukken of zijn het twee aparte paragrafen in het laatste hoofdstuk. In enkele gevallen wordt er een derde paragraaf aan toegevoegd, zoals aanbevelingen.

Samenvatting, conclusie en aanbevelingen

5.1 Samenvatting
5.2 Conclusie
5.3 Aanbevelingen

Hier zijn verschillende vormen denkbaar. Je kan er ook voor kiezen alleen conclusie en aanbevelingen te doen en de conclusie op te bouwen uit de verschillende tussenconclusies. Je conclusie lijkt in de praktijk dan veel op een samenvatting, maar dan met duidelijke conclusies in de tekst.

Conclusie en aanbevelingen

5.1 Conclusie
5.2 Aanbevelingen

Het is niet meer dan een stijlkeuzes. Er is geen goed of fout. Tenzij je opleiding je verplicht het op een bepaalde manier te doen.

In de conclusie kom je terug op de vraag en kan je nog even specifiek stilstaan bij het element ‘naar hun persoonlijke kenmerken’ uit de vraagstelling.

Samenvatting

Je samenvatting heeft de vorm van een miniscriptie. De lengte is afhankelijk van de richtlijnen van je opleiding maar bedraagt vaak niet meer dan 1 tot 2 maximaal A4. Je kan er zoals eerder gezegd ook voor kiezen de samenvatting en conclusie samen te voegen. Je geeft dan wat uitgebreider antwoord op de deelvragen en dat leidt dan per deelvraag tot een duidelijke conclusie. De optelsom van de antwoord op de deelvragen leidt dan uiteindelijk tot het antwoord op de hoofdvraag.

Een samenvatting geeft per hoofdstuk de belangrijkste conclusies weer in een paar alinea’s. Dat betekent in de praktijk dat er geen nieuwe informatie gepresenteerd wordt, het kort en krachtig is geschreven (tot he point) en dat brengt met zich mee dat een samenvatting in de regel geen voorbeelden meer kent.

Een goede samenvatting kent een bepaalde opbouw die bestaat uit de volgende elementen.

Alinea 1

In 1-2 zinnen de aanleiding die leidt tot de centrale vraagstelling. Je noemt de vraagstelling en verwijst naar de deelvragen in relatie tot de hoofdstukken.

Hierna volgt een stijlkeuze. Sommigen mensen geven direct de eindresultaten en daarna hun analyse en anderen bouwen aan de hand van de analyse toe naar de eindresultaten. Ook hier is er geen goed of fout, maar betreft het een keuze van de schrijver. Hieronder volgen wij de laatste optie. Het onderstaande is een voorbeeld om je op weg te helpen. Er is hierbij behalve de inhoud en logica niet echt aan te geven wat goed en fout is. Hieronder beschrijven wij de stappen die je moet nemen. Het gaat daarbij niet om de zinnen die wij geven maar om de gedachte erachter.

Alinea 2

In hoofdstuk 2 is gekeken naar de vraag …. . Daarbij is gekeken naar …. En dit leidde tot de conclusie dat

Alinea 3

In hoofdstuk 3 is gekeken naar de vraag …. . Daarbij is gekeken naar …. En dit leidde tot de conclusie dat

Alinea 4

In hoofdstuk 4 is gekeken naar de vraag …. . Daarbij is gekeken naar …. En dit leidde tot de conclusie dat

Alinea 5

In de voorgaande hoofdstukken is gekeken naar verschillende deelvragen om de centrale vraag te beantwoorden. De centrale vraag in deze scriptie was ….. Het antwoord op deze deelvraag luidt ….

Alinea 6

Wanneer je aanbevelingen hebt naar aanleiding van je onderzoek dan kan je deze hier kort weergeven, bijvoorbeeld in bullets of een klein stukje tekst.

Deel dit bericht