Samenvattingen

Aansprakelijkheid

50% / 100%-regel

De 50%- en 100%-regel bij aansprakelijkheid ex art. 185 WVW. Aanrijding tussen gemotoriseerde en ongemotoriseerde weggebruiker. Bescherming zwakke tegen sterke verkeersdeelnemer.

Burgerlijk procesrecht

Condemnatoir vonnis

Comdemnatoir, declaratoir, constitutief vonnis: verschillen. Condemnatoir: veroordeling tot geven, doen, of nalaten.

Constitutief vonnis

Comdemnatoir, declaratoir, constitutief vonnis: verschillen. Constitutief: scheppen van nieuwe of opheffen van bestaande rechtstoestand.

Declaratoir vonnis

Comdemnatoir, declaratoir, constitutief vonnis: verschillen. Declaratoir: het vaststellen van een bepaalde rechtstoestand door de rechter.

Deelvonnis

Tussenvonnis, deelvonnis, eindvonnis (verschil). Deelvonnis heeft componenten van zowel tussenvonnis als eindvonnis.

Dictum

Het dictum is het gedeelde van het vonnis waarin de uitspraak wordt gedaan.

Eén-keer-schieten-regel

Wel of niet ‘meenemen’ van tussenbeslissing in deelvonnis bij hoger beroep tegen einduitspraak van dat deelvonnis.

Eindvonnis

Tussenvonnis, deelvonnis, eindvonnis (verschil). Eindvonnis maakt een einde aan het geding met een condemnatoire, constitutieve en/of declaratoire uitspraak.

Raadkamergeheim

Hof Arnhem 24 februari 2010, NJFS 2010, 139
ECLI:NL:GHLEE:2010:BL5431

Tussenvonnis

Tussenvonnis, deelvonnis, eindvonnis (verschil). Tussenvonnis bevat een beslissing over het verdere verloop van de procedure of incidentele vordering.

Contractenrecht

Goederen- en insolventierecht

Verzekeringsrecht

50% / 100%-regel

De 50%- en 100%-regel bij aansprakelijkheid ex art. 185 WVW. Aanrijding tussen gemotoriseerde en ongemotoriseerde weggebruiker. Bescherming zwakke tegen sterke verkeersdeelnemer.