Minor bestuursrecht 20 oktober 2018 gesloten vragen