Minor bestuursrecht 16 oktober 2019 gesloten vragen