Minor bestuursrecht 15 oktober 2016 gesloten vragen