Toont 1 resultaat

  • Beslagrecht en executierecht

      In de cursus beslagrecht en executierecht wordt ingegaan op het executierecht in het algemeen, op conservatoir en executoriaal beslag op vermogensbestanddelen c.q. onverdeeldheden, maar ook op de tenuitvoerlegging…

    Meer informatie