Uitvoering van overeenkomsten

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor juridische dienstverlening en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken we uw naam, telefoonnummer, emailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonimiseren dan wel te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.

Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

Cookies

Als u onze website bezoekt worden cookies geplaatst op uw pc voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommige tracken uw surfgedrag. Daarom wordt voor deze laatste type cookies uitdrukkelijke toestemming aan u gevraagd. Met de plaatsing hiervan worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres. Zie verderop onze cookieverklaring waarin we uitleggen wat deze cookies precies doen en waarom ze er zijn.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze klantenservice geven om de dienstverlening goed te kunnen afwikkelen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht en geboortedatum. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht). Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

Contact- of aanmeldformulier
Met het contactformulier en aanmeldformulieren kunt u ons vragen stellen, aanvragen doen en bijvoorbeeld inschrijven voor onze trainingen en cursussen of abonnementen afsluiten.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, en indien van toepassing de naam van uw kantoor of werkgever. Als u online betaalt, dan gebruiken wij ook de betalingsgegevens die wij van uw betalingsprovider ontvangen. Zie hierover het kopje “Aangaan van overeenkomsten”.

Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Heeft u een bestelling gedaan, dan bewaren we de informatie totdat de bestelling is afgehandeld en zeven jaar daarna (de wettelijke bewaartermijn).

Als u een reactie plaatst op onze site
Het is in sommige gevallen mogelijk om een reactie op onze site te plaatsen. In dat geval vragen wij om uw naam, e-mailadres en eventuele domeinnaam. Doet u dit in uw hoedanigheid van deelnemer aan een van onze online cursussen en trainingen, worden hierbij door ons de bij ons bekende inschrijfgegevens gebruikt die u heeft opgegeven bij het aanvragen van de online cursus of training of bij het aanmaken van uw account.

Nadat uw reactie op onze site is gepubliceerd, wordt deze met uw naam als afzender, en eventueel de opgegeven domeinnaam, op de desbetreffende plaats op onze website gepubliceerd. Het e-mailadres dat u heeft opgegeven wordt nooit gepubliceerd, maar slechts gevraagd ter verificatie van de afzender. De gegevens die u aan ons langs deze weg verstrekt, bewaren wij zolang het desbetreffende onderdeel van onze website online blijft. In uitzonderlijke gevallen nemen we contact met u op via de e-mail, telefonisch of anderszins als wij vragen hebben over uw reactie of om u van een antwoord op uw reactie te voorzien.

Om geautomatiseerde spam te voorkomen maken wij gebruik van de diensten van Google (reCaptcha). Hiervoor worden bepaalde gegevens van u verwerkt op het moment dat u een reactie verstuurt. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google kunt u terecht op https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Het privacybeleid van Google kan aan regelmatige wijzigingen onderhevig zijn.

Solliciteren voor een baan bij ons

Wij bieden u de kans om te solliciteren op een van onze openstaande vacatures of te solliciteren door een open sollicitatie te sturen. Hiervoor vragen wij u de nodige informatie te verstrekken, zoals uw NAW-gegevens, contactgegevens, CV, cijferlijsten, (eventueel) referentiebrieven, (eventueel) diploma’s en een motivatiebrief.

Screening

Een onderdeel van de procedure is de screening, dit houdt in dat openbaar toegankelijke informatie over u online kan worden opgezocht, zoals uw social-media profielen. We kunnen gevonden informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Uiteraard zullen de bevindingen altijd met u worden besproken. Wij wijzen mensen niet af enkel op resultaten van een screening.

De gronden voor het verwerken van uw gegevens zijn voor de hierboven genoemde doeleinden kunnen zijn: uw toestemming, voor zover het nodig is om uiteindelijk een overeenkomst (als opdrachtnemer of in loondienst) met u aan te gaan en ons gerechtvaardigde belang om op basis van uw aanvraag te beoordelen of we u in dienst zullen nemen dan wel een overeenkomst van opdracht met u zullen aangaan.

Als we hulp nodig hebben van externe HR-consultants met betrekking tot uw sollicitatie kan het zijn dat we uw gegevens naar hen doorsturen. Als uw sollicitatie relevant is voor andere aan LLM Legal VOF verbonden ondernemingen, dan kan het zijn dat we uw sollicitatie naar hen sturen.

Bewaartermijnen

We bewaren uw gegevens niet langer dan dat noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Mocht u na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij LLM Legal VOF of een overeenkomst van opdracht met ons aangaan, dan bewaren wij de gegevens niet langer dan 6 weken na beëindiging van de procedure. Zo kunnen we u alsnog benaderen als de eerdere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt. Indien u toestemming heeft gegeven om uw gegevens langer te bewaren, dan bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierdoor ontvangt u maandelijks een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen op juridisch en financieel gebied en blijft u op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van LLM Legal. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Wij behouden daarna uw e-mailadres op onze blokkeerlijst zodat u achteraf niet per ongeluk opnieuw toegevoegd kunt worden. Dit is een standaard feature van onze maildienstverlener.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij melden u vooraf welke andere bedrijven uw gegevens krijgen.

Social media buttons

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter en Linkedin. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en Linkedin zelf. Deze knoppen worden actief indien u daarop klikt.

Leest u de privacyverklaring van FacebookTwitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

  • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;
  • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegangschips en camerabeveiliging in ons kantoorpand;
  • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
  • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
  • beveiliging van netwerkverbindingen via SSL (TLS) technologie, hetgeen te controleren is met het slotje bovenin de browser en de vermelding “https://”;
  • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

Deze website maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Meer informatie

Wij hebben deze Privacy- en Cookieverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen LLM Legal in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring willen we u goed informeren over ons privacy- en cookiebeleid. Als u vragen hebt of meer informatie wil, neem dan contact op met LLM Legal: 020-8006135 of info@llmlegal.nl. Onze website plaatst drie soorten cookies: functionele, analytische en tracking cookies. De functionele cookies zijn bestemd om een goede werking van onze website te blijven waarborgen. De analytische cookies zijn bovendien bedoeld om bezoekersstatistieken bij te houden. Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Bekijk hier ons privacybeleid: https://www.llmlegal.nl/privacybeleid/

Sluiten