Privacybeleid

Uitvoering van overeenkomsten

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor juridische dienstverlening en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken we jouw naam, telefoonnummer, emailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Cookies

Als je onze website bezoekt worden cookies geplaatst op jouw pc voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommige tracken jouw surfgedrag. Daarom wordt voor cookies uitdrukkelijke toestemming aan je gevraagd. Met de plaatsing hiervan worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres. Je kunt ervoor kiezen om de cookies te weigeren. Het is wel denkbaar dat sommige delen van de site dan niet naar behoren zullen functioneren.

Wij gebruiken deze informatie vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

Afhandelen transactie

Wanneer je een transactie met ons aangaat, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen jouw persoonsgegevens dan aan onze klantenservice geven om de dienstverlening goed te kunnen afwikkelen. Ook krijgen wij informatie over jouw betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht en geboortedatum. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht). Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

Contact- of aanmeldformulier

Met het contactformulier en aanmeldformulieren kun je ons vragen stellen, aanvragen doen en je bijvoorbeeld inschrijven voor onze trainingen en cursussen of abonnementen afsluiten.

Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, en indien van toepassing de naam van jouw kantoor of werkgever. Als je online betaalt, dan gebruiken wij ook de betalingsgegevens die wij van jouw betalingsprovider ontvangen. 

Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. Ben je een (online) transactie met ons aangegaan, dan bewaren we de informatie totdat de bestelling is afgehandeld en zeven jaar daarna (de wettelijke bewaartermijn).

Solliciteren voor een baan bij ons

Wij bieden je de kans om te solliciteren op een van onze openstaande vacatures of te solliciteren door een open sollicitatie te sturen. Hiervoor vragen wij jou de nodige informatie te verstrekken, zoals jouw NAW-gegevens, contactgegevens, CV, cijferlijsten, (eventueel) referentiebrieven, (eventueel) diploma’s en een motivatiebrief.

Screening

Een onderdeel van de procedure is de screening. Dit houdt in dat openbaar toegankelijke informatie over jou online kan worden opgezocht, zoals jouw social-media profielen. We kunnen gevonden informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Uiteraard zullen de bevindingen altijd met je worden besproken. Wij wijzen mensen niet af enkel op resultaten van een screening.

De gronden voor het verwerken van jouw gegevens zijn voor de hierboven genoemde doeleinden kunnen zijn: jouw toestemming, voor zover het nodig is om uiteindelijk een overeenkomst (als opdrachtnemer of in loondienst) metjeu aan te gaan en ons gerechtvaardigde belang om op basis van jouw aanvraag te beoordelen of we jou in dienst zullen nemen dan wel een overeenkomst van opdracht met jou zullen aangaan.

Als we hulp nodig hebben van externe HR-consultants met betrekking tot jouw sollicitatie kan het zijn dat we jouw gegevens naar hen doorsturen. Als jouw sollicitatie relevant is voor evt. andere aan LLM Legal verbonden ondernemingen, dan kan het zijn dat we jouw sollicitatie naar hen sturen.

Bewaartermijnen

We bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Mocht je na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij LLM Legal of een overeenkomst van opdracht met ons aangaan, dan bewaren wij de gegevens niet langer dan 6 weken na beëindiging van de procedure. Zo kunnen we jou alsnog benaderen als de eerdere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt. Indien je toestemming hebt gegeven om jouw gegevens langer te bewaren, dan bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure of zolang als wij met jou hebben afgesproken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)

Wij geven jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij melden jou vooraf welke andere bedrijven jouw gegevens krijgen.

Social media buttons

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter en Linkedin. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter en Linkedin zelf. Deze knoppen worden actief indien u daarop klikt.

Lees de privacyverklaring van FacebookTwitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen als zij met deze code werken.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

  • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;
  • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder een bewakingsdienst, toegangschips en camerabeveiliging in ons kantoorpand;
  • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
  • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
  • beveiliging van netwerkverbindingen via SSL (TLS) technologie, hetgeen te controleren is met het slotje bovenin de browser en de vermelding “https://”;
  • doelgebonden toegangsbeperkingen (selectieve toegang).

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Deel dit bericht