Eenheidsbeginsel (uniciteitsbeginsel)

Het eenheidsbeginsel van art. 5:3 BW (ook wel: uniciteitsbeginsel) houdt eenvoudigweg in dat de eigenaar van een zaak tevens de eigenaar is van al haar bestanddelen.

Art. 5:3 BW:

Voor zover de wet niet anders bepaalt, is de eigenaar van een zaak eigenaar van al haar bestanddelen.

Zie voor de toepassing van het eenheidsbeginsel met name het arrest Teixeira de Mattos.

Deel dit arrest