Deelvonnis

Een deelvonnis is een vonnis dat zowel componenten heeft van een eindvonnis als van een tussenvonnis. Bijvoorbeeld: een deel van de vordering wordt in het dictum toegewezen, en voor het andere deel wordt een getuigenverhoor gelast. Voor wat betreft de eindvonniscomponent begint de appeltermijn (drie maanden; art. 339 lid 1 Rv) direct te lopen. Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling om op het gehele eindvonnis te wachten; appel tegen het eindvonnisgedeelte moet binnen drie maanden na het deelvonnis worden ingesteld. Tegen de tussenvonniscomponent staat geen beroep open (even daargelaten dat de rechter kan beslissen dat beroep wel mogelijk is) vanwege art. 337 lid 2 Rv. Voor het tussenvonnisgedeelte moet dus worden gewacht tot op dat onderdeel alsnog een definitieve einduitspraak in het dictum is gedaan. Dat volgt uit het arrest Vendex/Meiberg (ECLI:NL:HR:1990:ZC0076).

Nu kan zich nog de ingewikkelde situatie voordoen dat in het beroep tegen het einduitspraakgedeelte van het deelvonnis, ook wordt geklaagd over het tussenvonnisgedeelte van datzelfde deelvonnis. Dat mag. Het tussenvonnisgedeelte lift dan als het ware mee op het eindvonnisgedeelte. Uiteindelijk blijft het een keuze of je het tussenvonnisgedeelte gelijk meeneemt in het hoger beroep tegen het deelvonnis, of dat je daarmee wacht tot het eindvonnis.

Voorbeeld:

Arie vordert ontbinding van een overeenkomst met Bert wegens wanprestatie alsmede aanvullende schadevergoeding, en een verklaring voor recht dat de overeenkomst tussen hen moet worden geduid als een koopovereenkomst. In eerste aanleg wijst de rechter een deelvonnis waarin de ontbinding van de overeenkomst wordt uitgesproken en een bewijsopdracht aan Arie inzake de aanvullende schadevergoeding wordt verleend. De beslissing voor wat betreft de verklaring voor recht wordt aangehouden.

Voor Bert gaat nu meteen de appeltermijn van drie maanden lopen om op te komen tegen het einduitspraakgedeelte waarin de overeenkomst wordt ontbonden wegens wanprestatie. Voor wat betreft de bewijsopdracht inzake de aanvullende schadevergoeding, mag Bert kiezen of hij dit gelijk meeneemt in het beroep tegen het deelvonnis of dat hij daarmee wacht tot het eindvonnis.

Voor het andere onderdeel dat nog niet in het deelvonnis is meegenomen, namelijk de verklaring voor recht dat de overeenkomst tussen Arie en Bert moet worden geduid als een koopovereenkomst, speelt er op dit moment nog geen probleem.

Stel dat gekozen wordt om het tussenvonnisgedeelte gelijk mee te nemen in het hoger beroep tegen het deelvonnis. In dat geval is het niet geoorloofd om in hoger beroep enkel te klagen over het tussenvonnisgedeelte, en niet over het eindvonnisgedeelte. Zou dat anders zijn, dan zou je immers alsnog, door op die manier strategisch te procederen, in beroep kunnen gaan tegen een tussenvonnis en op die manier het verbod van art. 337 lid 2 Rv omzeilen. Dit alles (dus de bevoegdheid om in een deelvonnis te klagen over zowel het eindvonnisgedeelte als het tussenvonnisgedeelte, maar ook het verbod om daarbij alleen grieven te richten tegen het tussenvonnisgedeelte) volgt uit het arrest Ponteecen/Stratex (ECLI:NL:HR:2004:AL7051).

Tussenvonnis, deelvonnis, eindvonnis

Zie ook onze aparte toelichting op het verschil tussen een tussenvonnis, deelvonnis en eindvonnis.

Deel dit arrest