Positie van vennootschapsorganen & aansprakelijkheden