Off topics

Portretrecht is zoiets. En de zgn. geschriftenbescherming. En dat auteurscontractenrecht. En die softwarebescherming. Allemaal “niet echt” auteursrecht, maar wel in de auteurswet ondergebracht. For better for worse. En hoe baken je het auteursrecht af van het publiek domein?